Witamy na stronie

Gospodarstwa Rybackiego Włocławek Spółka z o. o.

Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o. zostało utworzone
w 1993 roku przez pracowników byłego Państwowego Gospodarstwa
Rybackiego Włocławek.
Bazą utworzenia spółki był wydzierżawiony w drodze przetargu majątek
po zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rybackim Włocławek.

Przedmiot działalności
- rybactwo jeziorowe
- rybactwo stawowe
- amatorski połów ryb